Loading...
851 Nguyễn Hữu Thọ, P Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Mon - Sat : 07.00 AM - 17.30 PM
84905588879
Sản phẩm

Vật liệu cách âm cách nhiệt siêu bền giá tốt

Bông khoáng Rockwool tấm 100kg/m3 siêu bền giá rẻ
-7%

Rockwool dạng tấm tỷ trọng 100kg/m3

Điểm bán Rockwool dạng tấm tỷ trọng 100kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

610,000 VNĐ 650,000 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 16kg/m3 giá rẻ
-0%

Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 16kg/m3

Điểm bán Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 16kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,683,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 20mm giá rẻ
-0%

Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 20mm

Điểm bán Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 20mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng tấm tỷ trọng 80kg/m3 siêu bền giá tốt
-0%

Rockwool dạng tấm tỷ trọng 80kg/m3

Điểm bán Rockwool dạng tấm tỷ trọng 80kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

122,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Bông thủy tinh cách nhiệt cuộn không bạc 12kg/m3 giá tốt
-0%

Bông thủy tinh cách nhiệt cuộn không bạc 12kg/m3

Điểm bán Bông thủy tinh cách nhiệt cuộn không bạc 12kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

635,904 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 14kg/m3 giá rẻ
-0%

Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 14kg/m3

Điểm bán Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 14kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,475,100 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp XPS cách âm cách nhiệt dày 40mm giá tốt
-0%

Tấm xốp XPS cách âm cách nhiệt dày 40mm

Điểm bán Tấm xốp XPS cách âm cách nhiệt dày 40mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

108,100 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 30mm giá rẻ
-0%

Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 30mm

Điểm bán Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 30mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

95,800 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Bông thủy tinh Glasswool 24kg/m3, có giấy bạc
-0%

Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 24kg/m3, có giấy bạc

Điểm bán Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 24kg/m3, có giấy bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

27,952 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 12kg/m3 giá tốt
-0%

Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 12kg/m3

Điểm bán Mút xốp eps cách nhiệt tỷ trọng 12kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,267,200 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp PU cách nhiệt dày 50mm siêu bền giá rẻ
-0%

Tấm xốp PU cách nhiệt dày 50mm

Điểm bán Tấm xốp PU cách nhiệt dày 50mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,401,900 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp pu cách nhiệt dày 40mm chống cháy giá rẻ
-0%

Tấm xốp pu cách nhiệt dày 40mm

Điểm bán Tấm xốp pu cách nhiệt dày 40mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,154,300 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Cao su lưu hóa 1 mặt keo siêu bền giá rẻ
-0%

Cao su lưu hóa 1 mặt keo

Điểm bán Cao su lưu hóa 1 mặt keo chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp cách nhiệt EPS 10kg/m3 giá rẻ
-0%

Tấm xốp cách nhiệt EPS 10kg/m3

Điểm bán Tấm xốp cách nhiệt EPS 10kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,059,300 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Bông thủy tinh Glasswool 16kg/m3 có giấy bạc
-0%

Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 16kg/m3, có giấy bạc

Điểm bán Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 16kg/m3, có giấy bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

32,880 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Bông thủy tinh Glasswool 12kg/m3 có giấy bạc giá rẻ
-0%

Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 12kg/m3, có giấy bạc

Điểm bán Bông thủy tinh Glasswool tỷ trọng 12kg/m3, có giấy bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

26,496 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 25mm giá rẻ
-0%

Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 25mm

Điểm bán Tấm xốp cách nhiệt XPS dày 25mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

110,100 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 50mm
-0%

Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 50mm

Điểm bán Tấm xốp xps cách âm cách nhiệt dày 50mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

133,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Cao su lưu hóa 1 mặt bạc siêu bền giá rẻ
-0%

Cao su lưu hóa 1 mặt bạc

Điểm bán Cao su lưu hóa 1 mặt bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp cách nhiệt pe foam không keo, không bạc giá rẻ
-0%

Mút xốp cách nhiệt pe foam không keo, không bạc

Điểm bán Mút xốp cách nhiệt pe foam không keo, không bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

2,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp cách nhiệt pe foam 2 mặt bạc giá rẻ
-0%

Mút xốp cách nhiệt pe foam 2 mặt bạc

Điểm bán Mút xốp cách nhiệt pe foam 2 mặt bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

22,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt keo
-0%

Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt keo

Điểm bán Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt keo chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

58,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt trơn giá rẻ
-0%

Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt trơn

Điểm bán Mút xốp cách nhiệt pe foam 1 mặt bạc 1 mặt trơn chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

12,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng tấm tỷ trọng 60kg/m3 giá rẻ
-0%

Rockwool dạng tấm tỷ trọng 60kg/m3

Điểm bán Rockwool dạng tấm tỷ trọng 60kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

113,920 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng tấm tỷ trọng 50kg/m3 giá rẻ
-0%

Rockwool dạng tấm tỷ trọng 50kg/m3

Điểm bán Rockwool dạng tấm tỷ trọng 50kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

105,760 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng tấm tỷ trọng 40kg/m3 giá tốt
-0%

Rockwool dạng tấm tỷ trọng 40kg/m3

Điểm bán Rockwool dạng tấm tỷ trọng 40kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

124,160 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool cách nhiệt cuộn có lưới dày 100mm
-0%

Rockwool dạng cuộn có lưới dày 100mm

Điểm bán Rockwool dạng cuộn có lưới dày 100mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

643,594 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool cuộn không lưới dày 100mm
-0%

Rockwool dạng cuộn không lưới dày 100mm

Điểm bán Rockwool dạng cuộn không lưới dày 100mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Bông khoáng rockwool lưới dày 50mm
-0%

Rockwool dạng cuộn có lưới dày 50mm

Điểm bán Rockwool dạng cuộn có lưới dày 50mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

529,920 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 50mm
-0%

Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 50mm

Điểm bán Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 50mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

376,320 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 25mm
-0%

Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 25mm

Điểm bán Rockwool dạng cuộn không có lưới dày 25mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút tiêu âm bass trap vuông ốp góc
-0%

Mút tiêu âm bass trap vuông ốp góc

Điểm bán Mút tiêu âm bass trap vuông ốp góc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

92,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút tiêu âm bass trap dài ốp góc
-0%

Mút tiêu âm bass trap dài ốp góc

Điểm bán Mút tiêu âm bass trap dài ốp góc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

92,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Keo Pray 32 Sponge  đa năng giá rẻ
-0%

Keo dán mút tiêu âm Pray 32 Sponge

Điểm bán Keo dán mút tiêu âm Pray 32 Sponge chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

138,600 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp cách nhiệt EPS 8kg/m3 giá rẻ
-0%

Tấm xốp cách nhiệt EPS 8kg/m3

Điểm bán Tấm xốp cách nhiệt EPS 8kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

851,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút rãnh tiêu âm giá rẻ
-0%

Mút rãnh tiêu âm

Điểm bán Mút rãnh tiêu âm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

92,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp cách nhiệt EPS 6kg/m3 siêu bền giá tốt
-0%

Tấm xốp cách nhiệt EPS 6kg/m3

Điểm bán Tấm xốp cách nhiệt EPS 6kg/m3 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

643,738 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm xốp PU cách nhiệt dày 30mm giá rẻ
-0%

Tấm xốp PU cách nhiệt dày 30mm

Điểm bán Tấm xốp PU cách nhiệt dày 30mm chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

296,240 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt Phương Nam A1 giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt Phương Nam A1

Điểm bán Tấm cách nhiệt Phương Nam A1 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

2,046,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt Phương Nam A2 giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt Phương Nam A2

Điểm bán Tấm cách nhiệt Phương Nam A2 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

2,827,200 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt Phương Nam p2 giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt Phương Nam p2

Điểm bán Tấm cách nhiệt Phương Nam p2 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,209,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt Phương Nam P1 giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt Phương Nam p1

Điểm bán Tấm cách nhiệt Phương Nam p1 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,258,600 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút tiêu âm vuông giá tốt
-0%

Mút tiêu âm vuông

Điểm bán Mút tiêu âm vuông chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

97,000 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Cao su lưu hóa keo bạc chống cháy giá rẻ
-0%

Cao su lưu hóa 1 mặt keo và 1 mặt bạc

Điểm bán Cao su lưu hóa 1 mặt keo và 1 mặt bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Cao su lưu hóa trơn bảo ôn giá rẻ
-0%

Cao su lưu hóa không keo không bạc

Điểm bán Cao su lưu hóa không keo không bạc chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

0 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt cát tường a2 giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt cát tường A2

Điểm bán Tấm cách nhiệt cát tường A2 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

2,856,960 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt P2 chống nóng giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt cát tường p2

Điểm bán Tấm cách nhiệt cát tường p2 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

2,008,800 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Tấm cách nhiệt P1 siêu bền giá rẻ
-0%

Tấm cách nhiệt cát tường P1

Điểm bán Tấm cách nhiệt cát tường P1 chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

1,607,040 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút trứng, mút tiêu âm hột gà giá rẻ
-0%

Mút trứng, mút tiêu âm hột gà

Điểm bán Mút trứng, mút tiêu âm hột gà chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

358,100 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Mút tiêu âm kim tự tháp giá rẻ
-0%

Mút tiêu âm kim tự tháp

Điểm bán Mút tiêu âm kim tự tháp chất lượng, siêu bền, giá tốt nhất thị trường

92,400 VNĐ 0 VNĐ

Chi tiết
Danh mục khác

Danh mục sản phẩm nổi bật khác

Các loại tấm lợp giá tốt

Các loại tấm lợp

Triệu Hổ là nhà cung cấp uy tín các loại tấm lợp chất lượng cao, siêu bền và giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam.

13 sản phẩm
Các loại tấm sàn giá tốt nhất

Các loại tấm sàn

Những loại tấm lót sàn hiện nay có giá thành phải chăng nhất và thường được sử dụng trong các công trình xây dựng hiện đại. Điển hình như: tấm cemborad,...

31 sản phẩm
Top các loại tấm trần tốt nhất trên thị trường hiện nay

Các loại tấm trần

Nên sử dụng loại tấm trần nào trong thi công trần nhà là băn khoăn của rất nhiều người, mời bạn cùng tìm hiểu Top các loại tấm trần tốt nhất trên thị trường...

7 sản phẩm
Các loại tấm vách giá tốt nhất

Các loại tấm vách

Triệu Hổ là nhà cung cấp uy tín các loại tấm vách chất lượng cao, siêu bền và giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam.

0 sản phẩm
Tấm panel cách nhiệt  chống cháy

Tấm Panel cách nhiệt

Tấm panel là một vật liệu được sử dụng phổ biến trong xây dựng hiện nay để đem đến sự thoáng mát, thoải mái cho các công trình. Vậy để hiểu rõ hơn về...

42 sản phẩm
Tôn cách nhiệt chống nóng giá tốt

Tôn cách nhiệt chống nóng

Triệu Hổ là nhà cung cấp uy tín các loại tôn cách nhiệt với ưu điểm vượt trội về tính năng cách nhiệt, chống nắng chống nóng tốt... luôn là sự lựa chọn...

17 sản phẩm
Điểm bán tại các tỉnh thành

Vật liệu cách âm cách nhiệt tại các tỉnh thành

Thông tin danh mục

Thông tin chi tiết sản phẩm Vật liệu cách âm cách nhiệt

Vật liệu cách âm cách nhiệt rất được ưa chuộng trong thị trường vật liệu xây dựng bởi có nhiều đặc tính nổi bật. Nó không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, chống nóng hiệu quả mà còn có khả năng chống cháy giúp cho không gian sống, làm việc an toàn hơn.

Xốp cách âm cách nhiệt tại sao lại được yêu thích ở các công trình?

Xốp cách nhiệt là vật liệu có khả năng giảm truyền nhiệt, tiêu âm, giảm rung, chống cháy cực tốt. Ở các công trình dân dụng, tấm cách nhiệt dùng để giảm nhiệt, chống ẩm cho sàn, tường, trần, mái nhà phố, văn phòng, khách sạn; cách âm cho phòng karaoke, phòng thu, quán bar… Tấm cách âm cũng được dùng để làm làm giảm tiếng ồn trong nhà xưởng, cách nhiệt, chống cháy cho nhà kho và các công trình công nghiệp…

Loại xốp cách nhiệt nào giá tốt nhất thị trường?

Xốp cách nhiệt có thể ở dạng tấm hoặc dạng cuộn với độ dày và tỉ trọng khác nhau đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Giá thành cũng khá đa dạng. Để đạt hiệu quả cao nhất cho công trình của mình, bạn cần lựa chọn loại vật liệu phù hợp. Tấm cách nhiệt Cát Tường, tấm cách nhiệt Phương Nam, bông khoáng rockwool, bông thủy tinh glasswool, tấm xốp cách nhiệt EPS, mút xốp cách nhiệt PE – OPP, cao su lưu hóa, mút tiêu âm… là những tên gọi thân quen được các chuyên gia xây dựng yêu thích bởi hội tụ đủ 3 ưu điểm: chống nhiệt, cách âm, chống cháy lan hiệu quả.

Hãy cùng Triệu Hổ điểm qua những vật liệu cách âm chống cháy tốt nhất hiện nay

1 - Tấm xốp cách nhiệt XPS

Tấm xốp cách âm XPS được làm từ chất dẻo PS, với cấu trúc hàn kín và bột. Xốp cách nhiệt XPS có khả năng giữ lạnh – 60 độ C và chịu nhiệt đến 75 độ C.


Xốp cách nhiệt XPS có khả năng giữ lạnh – 60 độ C và chịu nhiệt đến 75 độ C 

Xốp XPS dùng để thi công chống nóng cho nhà xưởng, giữ nhiệt cho kho lạnh. Tấm xốp cách âm XPS cũng được chọn dùng để cách âm, chống cháy cho phòng thu, phòng karaoke và các quán bar…

2 - Tấm xốp cách nhiệt EPS

Mút xốp tiêu âm EPS được cấu tạo từ các hạt xốp, qua nén thủy lực tạo thành dạng tấm. Xốp khối EPS cách nhiệt, cách âm, chống cháy hiệu quả. Ngoài ra, chúng còn có khả năng hút ẩm, chống thấm cho sàn nên còn có tên gọi là xốp lót sàn.


 Ngoài cách âm, cách nhiệt, chống cháy, xốp EPS còn chống thấm và độ bền cao

3 - Mút xốp cách nhiệt PE – OPP

Mút xốp PE cách nhiệt, hay xốp bạc cách nhiệt được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản trên dây chuyền hiện đại. Mút xốp PE gồm 2 lớp: mút xốp PE foam và màng bạc metalize OPP.

Mút xốp cách nhiệt PE OPP thường được sử dụng để cách nhiệt, chống ồn cho các tòa nhà, chung cư cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại, nhà xưởng và các trang trại…


Dùng xốp PE - OPP chống nóng, chống ồn hiệu quả

4 - Bông thủy tinh Glasswool

Bông thủy tinh được làm từ đá, xỉ và đất sét nung chảy ở nhiệt độ cao rồi se thành những sợi thủy tinh nhỏ chứa rất nhiều túi khí bên trong. Với ưu điểm giảm tiếng ổn lên đến 70%, chống nóng hiệu quả, bông thủy tinh cách nhiệt được dùng để cách nhiệt, cách âm cho quán bar, quán karaoke, nhà phố…


Bông thủy tinh giảm tiếng ồn đến 70% và chống cháy lan hiệu quả

5 - Bông khoáng Rockwool

Bông khoáng rockwool hay còn gọi là bông cách âm bởi khả năng cách âm vượt trội của nó. Bông khoáng cách nhiệt được chế tạo từ đá và quặng nung chảy ở nhiệt độ cao, se lại thành sợi khoáng nhỏ, rồi ép thành dạng tấm, dạng cuộn. Tấm rockwool thường được dùng làm vách ngăn, sàn, trần cho các công trình cần cách âm cao như phòng thu, rạp phim…


Ưu điểm của bông khoáng là giữ nhiệt tốt, chống cháy hoàn hảo

6 - Cao su lưu hóa

Xốp cao su non được chế tạo từ chất dẻo nhẹ có tính đàn hồi cao. Cao su cách âm được tạo thành do việc trộn cao su nguyên liệu với các thành phần khác nhau để tạo thành một tổ hợp, rồi đem lưu hóa để tạo thành cao su.


Chống rung, cách nhiệt, chống thấm là ưu điểm của cao su lưu hóa

Cao su lưu hóa được dùng vào lớp trong cùng, sát tường, trải kín, là lớp cách âm, chống rung cản trở tần số âm thanh cuối cùng để tạo hiệu quả cách âm, chống rung như mong muốn.

7 - Mút tiêu âm

Mút tiêu âm là loại vật liệu có thể làm tiêu tán âm thanh, ngăn không cho âm thanh dội ngược lại. Mút xốp cách âm mềm, dai và đàn hồi tốt. Mút tiêu âm có nhiều hình dạng khác nhau: mút tiêu âm kim tự tháp, mút hột gà hoặc mút trứng, mút tiêu âm góc, mút tiêu âm dạng phẳng…


Mút trứng tiêu âm là một trong những sản phẩm được yêu thích hiện nay

Xốp tiêu âm thường đặt trong lõi vách hoặc dán trực tiếp lên bề mặt ngoài để cách âm. Dùng xốp tiêu âm cho tường, vách ngăn cho căn hộ giúp cách âm, cách nhiệt tốt. Để cách âm phòng thu, quán karaoke, phòng hội nghị… thường dùng mút xốp tiêu âm.

8 - Tấm cách nhiệt Cát Tường

Tấm cách nhiệt cát tường được làm từ các lớp nhôm nguyên chất, phủ lên tấm nhựa tổng hợp chứa các túi khí. Tấm cách âm cách nhiệt cát tường có khả năng phản xạ đến 99% lượng nhiệt, khó bắt lửa, ngăn ngừa nấm mốc. Với khả năng giảm 60% tiếng ồn nhờ lớp túi khí và màng nhôm nên nó còn được gọi là túi khí cách âm. 

Tấm cách nhiệt Cát Tường có tỉ trọng nhẹ, giá thành rẻ nên đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Tôn cách nhiệt các tường dùng để giảm nhiệt, cách âm cho tường, trần, vách, sàn các công trình nhà ở, văn phòng… ở cả khu đô thị và nông thôn.


Tấm cách nhiệt Cát Tường phản xạ đến 99% lượng nhiệt nhờ lớp túi khí và màng nhôm


9 - Tấm cách nhiệt Phương Nam

Tấm cách nhiệt túi khí Phương Nam được cấu tạo từ hai lớp màng bạc, liên kết với lớp đệm không khí dưới hình dạng những túi khí nhỏ. Với tính chất phản xạ nhiệt bức xạ của hai lớp màng xi mạ nhôm cùng lớp đệm cách nhiệt, tấm cách nhiệt Phương Nam mang lại hiệu quả tối ưu ngăn cản sự truyền nhiệt, chống nóng, bảo vệ hệ thống tường mái toàn diện.

Bạn vẫn chưa biết vật liệu cách nhiệt cách âm nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn? Đừng chần chừ mà hãy gọi ngay cho Triệu Hổ để được tư vấn, giao hàng nhanh chóng ở mọi miền đất nước.

 

Triệu Hổ mang lại chất lượng dịch vụ ưu việt với giá thành rẻ nhất thị trường.

Gửi email liên hệ Hotline Chat Facebook Chat Zalo

Mục lục